Kantkontroll av elektrodfilm

Vid produktion av battericeller måste elektroder och separatorfilmer styras på ett tillförlitligt sätt. Optiska optoCONTROL-mikrometrar detekterar önskad kantposition för bankantkontroll. Att använda flera mikrometer möjliggör samtidig detektering av banbredden. Tack vare sin höga mätfrekvens är optoCONTROL-mikrometrar också lämpliga för övervakning av dynamiska produktionsprocesser.

View product

optoCONTROL 2520

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80