Tjockleksmätning av elektrodbeläggningar

Lasersensorer från Micro-Epsilon används för att mäta tjockleken på elektrodmaterial. De är fästa mittemot varandra på varsin sida av bandmaterialet. Baserat på synkronisering i kombination med den exakta sensorinriktningen uppnås hög mätnoggrannhet och mäthastighet. Tjockleksvärdena används för att kontrollera appliceringen av beläggningen och för kvalitetssäkringsändamål.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80