Kantkontroll vid tillverkning av gipsskivor

För automatisk kapning av gipsskivor är korrekt matning av skivorna avgörande för dimensionsnoggrannheten. För detektering av bankanterna används optoCONTROL lasermikrometrar, som monteras vid transportbanans kanter. Mikrometrarna mäter kontinuerligt bankanten och upptäcker sneda inkommande ark som förs till rätt position. Tack vare det stora mätområdet och den höga mäthastigheten kan lasermikrometrarna integreras på ett processsäkert sätt.

View product

optoCONTROL 2520

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80