Motorgondolers rörelse

Förändringarna i avståndet mellan motorgondolen och marken används för att övervaka tornsvängningar. För detta ändamål sitter optoNCDT ILR2250 lasersensorer monterade i gondolen och mäter ner till marken. Sensorernas höga signalstabilitet även på svagt reflekterande ytor säkerställer tillförlitliga mätresultat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80