Färgmätning på cementpulver

Processrelaterad missfärgning kan uppstå vid framställning av cementpulver. Färgen kan ändras till grå eller rosa vilket är en indikator på produktionskvalitet. Pulvret transporteras på ett transportband och kan testas efter första kylning. Om färgen ligger inom referensintervallet sker ytterligare kylning; om färgen avviker från referensvärdet lämnar pulvret processen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80