Geometrisk testning av byggmaterial

Många materialtester utförs under utveckling av högpresterande byggmaterial. Induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för geometrisk testning. Sensorerna är extremt robusta och imponerar med sin höga mätnoggrannhet. Motsvarande MSC-styrenhet är en flerkanalslösning som möjliggör synkron registrering av flera mätsignaler.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80