Mätning av lyfthöjd i tunga lyftare

Stöden på broar måste förnyas då och då. Stöden bär tyngden av broöverbyggnaden och absorberar vibrationer och expansioner av bron. Eftersom egenskaperna hos gummilagren förändras med tiden måste de bytas ut regelbundet. Vid ett sådant underhållsarbete lyfts bropelarna med 10 till 15 mm med hjälp av tunga lyftare. Efter avslutat underhåll sänks överbyggnaden ner på de nya stöden. Vid lyft av broar är det viktigt att lyftprocessen är absolut synkron så att inga vridkrafter kan verka på bron. Därför sitter en dragvajersensor integrerad i varje tung lyftare som rapporterar till styrsystemet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80