Kapacitivt vattenpass för positionsmätningar med hög precision

Det kapacitiva hydrostatiska nivelleringssystemet CHLS4 från Micro-Epsilon används för att övervaka höjdförändringar på byggnadsdelar och rörsystem. Sensorsystemet upptäcker små förändringar i höjd genom förändringar av en motsvarande vattennivå med submikrons noggrannhet. CHLS4 används till exempel i partikelacceleratorer och kontrollerar rörens läge eller betongfundamentens läge i förhållande till varandra. Eftersom lägesändringen måste balanseras igen sitter ställdon fästa på blocken och korrigerar respektive stöd med hjälp av den uppmätta höjdskillnaden. Även dessa ställdon måste styras med kapacitiva sensorer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80