Mätning på fundament till vindkraftverk

För att upptäcka rörelser i tornet på vindkraftverk mäter flera lasersensorer avståndet från basringen till fundamentet. Tack vare den höga mäthastigheten och noggrannheten detekteras förändringar tillförlitligt. Om de tillåtna gränsvärdena överskrids stängs systemet av för att förhindra skador. Beroende på antalet installerade sensorer kan detaljerade utvärderingar av vibrationer göras.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80