Kvalitetssäkring vid tillverkning av järnvägssliprar

3D-mätsystem används för kvalitetskontroll av järnvägsslipers. Systemen består av en portalkonstruktion monterad på formningsstationen ovanför transportsystemet. Två scanCONTROL lasersensorer färdas längs portalens axlar och avsöker sliprarna uppifrån. Programvara används för att sammanställa data till en 3D-bild och för att fastställa de specificerade mätvärdena. Mätdata tilldelas respektive metallform och lagras i databasen. Temperatursensorer från Micro-Epsilon mäter beröringsfritt sliprarnas yttemperatur genom hela produktionslinjen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80