Övervakning av svajning i vindkraftverk

Vindkraftverk utsätts för hög belastning orsakad av svajning. För att undvika skador och stillestånd övervakas tornet konsekvent. Lutnings- och accelerationssensorer från Micro-Epsilon upptäcker svajning med högsta precision och ger stabila mätresultat även vid höga temperaturfluktuationer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80