Färgmätningssystem för mätning av beläggning, förädling, vätskor

colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000 är ett av världens mest moderna inline-färgmätningssystem. Till skillnad från konventionella tekniker identifieras en färg inte bara genom jämförelsen till referensvärdet, utan entydigt via reflektionsspektrumet. Tack vare den mycket höga mätfrekvensen är colorCONTROL ACS7000 lämplig för tillämpningar där färger och nyanser måste övervakas under pågående produktion. Tack vare den mycket höga mätnoggrannheten används systemet även i laboratorier, t.ex. inom industriell F&U. Olika sensormodeller finns att få för olika mätuppgifter.

Detaljer
 • Mätfrekvens: max 2kHz
 • Beröringsfri mätning
 • Färgvärdesupplösning: ΔE ≤ 0,08 (5 nm)
 • Val av färgutrymme: XYZ; L*a*b* eller L* u* v*
 • Referensfärger: 15 inlärda spektrum
 • Justerbar ljuskälla: A, C, D65, D50, D75, E, F4, F7, F11
 • Standardobservatör: 2°, 10° justerbar
 • Användargränssnitt: webbläsare
 • Utgångar: Ethernet/EtherCAT, RS 422, digital I/O
Standard sensor ACS1
Standard sensor ACS1

Standard sensor ACS1

Standardsensorn ACS1 används för vanliga mätfunktioner. Sändaren och mottagaren inuti sensorn är ordnade i en vinkel på 30° / 0° till varandra, vilket skapar ett arbetsavstånd på 50 mm. Ett valfritt tillgängligt nätverkskort tillåter användandet av sensorn även i taktila mätningar.

 • Mätavstånd: 50 mm
 • Mätgeometri: 30°x:0°
 • Mätpunkt: ø 9 mm
Cirkulär sensor ACS2
Cirkulär sensor ACS2

Cirkulärsensor ACS2

Den cirkulära sensorn ACS2 används för färgmätning av strukturerade och mycket reflekterande ytor samt glänsande metaller. 24 st ljuskällor sitter i cirkel runt mottagaroptiken som därigenom ger ett konstant ljusflöde och okänslig för vinkling i förhållande till mätobjektet.

 • Mätavstånd: 28 mm / 27,5 mm / 28,5 mm
 • Mätgeometri: 45°c:0°
 • Mätområde: ø5 / 3x2 mm / 9 mm
Transmissionssensor ACS3
Transmissionssensor ACS3

Transmissionssensor ACS3

Sensorn ACS3 används för mätningar av självlysande objekt och genomskinliga objekt. Mätning av färgen på det självlysande objektet kräver endast mottagarenheten, men för att mäta genomskinliga objekt krävs både en sändare och en mottagarenhet. Sändaren och mottagarenheten kan lätt monteras med en fästanordning.

 • Mätavstånd: max. 300 mm
 • Mätgeometri: överföring
 • Mätpunkt: ø 5 / ø 9 mm / 3x2 mm (med ett avstånd upp till 200 mm)

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80