Sensorer för mätning av förflyttning, avstånd och position

Virvelströmssensorer för avstånd och position
Lasersensorer för förflyttning, avstånd och position
Konfokala sensorer för mätning av avstånd, position och tjocklek
Högprecisions interferometer med vitt ljus för beröringsfria avstånds- och tjockleksmätningar.
Laser avståndssensorer för extra långa avstånd
Induktiva sensorer (LVDT)
Magnet-induktiva avståndssensorer
Dragvajer lägesgivare
Displacement sensors for OEM and large-scale production

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80