Sensorer för mätning av förflyttning, avstånd och position

Virvelströmssensorer för avstånd och position
Lasersensorer för förflyttning, avstånd och position
Konfokala sensorer för mätning av avstånd, position och tjocklek
Laseravståndssensorer för stora avstånd
Induktiva sensorer (LVDT)
Magnet-induktiva avståndssensorer
Dragvajergivare för mätområden upp till 50 m

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80