Sensorer för mätning av förflyttning, avstånd och position

Virvelströmssensorer för avstånd och position
Lasersensorer för förflyttning, avstånd och position
Konfokala sensorer för mätning av avstånd, position och tjocklek
Vitljusinterferometrar med hög precision för beröringsfria avstånds- och tjockleksmätningar
Lasersensorer för extra långa avstånd
Induktiva sensorer (LVDT)
Magnet-induktiva avståndssensorer
Dragvajer lägesgivare

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80