Kapacitiva sensorer för att mäta avstånd och position

capaNCDT

Kapacitiva sensorer är designade för beröringsfri mätning av förflyttningar, avstånd och position, såväl som tjockleksmätning. Tack vare den höga signalstabiliteten och upplösningen, används kapacitiva sensorer ofta i laboratoriemiljöer såväl som i industriella tillämpningar. Tex så används kapacitiva sensorer inom produktionsövervakning för att mäta filmtjocklek och applicering av lim och bindemedel. I maskininstallationer mäter de avstånd och verktygspositioner.

Fördelar med den kapacitiva principen
  • Beröringsfri mätning av rörelse, avstånd och tjocklek mot såväl elektriskt ledande material som isolatorer
  • Oöverträffad noggrannhet för laboratorier och industri
  • Kundanpassade sensorer och kontrollerenheter
  • Alla capaNCDT sensorer, kablar och kontrollerenheter är helt kompatibla
  • Mängder av applikationsområden tack vare stort produktutbud
  • Den senaste kontrollerteknologin garanterar enkelt handhavande

Hög störningsfrihet mot magnetfält

För miljöer med starka magnetfält erbjuder Micro-Epsilon givare och kablar som är gjorda av icke magnetiska material, såsom titan och rostfritt stål. Den avskärmning som uppnås genom triaxial design ger extremt hög immunitet mot störningar

Vakuum- och renrumsapplikationer

Kapacitiva lägesgivare från Micro-Epsilon används ofta i vakuum- och renrumsapplikationer där de i partikelfria omgivningar uppnår upplösningar i subnanometerområdet. För vakuumapplikationer erbjuder Micro-Epsilon speciella givare, kablar och genomföringar. Dessa givare och kablar är partikelfria i hög grad och används i renrum upp till renrumsklass ISO1.

Högsta precision i extrema omgivningstemperaturer

Till skillnad från konventionella beröringsfria mättekniker kännetecknas kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon av högsta mätnoggrannhet och stabilitet. Eftersom värmeinducerade konduktivitetsförändringar hos mätobjektet inte påverkar mätningarna förblir mätvärdena stabila även vid fluktuerande temperaturer. Till exempel används kapacitiva sensorer för avståndsmätningar av supraledande magneter. Den temperaturstabila sensordesignen möjliggör omgivningstemperaturer upp till -270° C med bibehållen maximal upplösning av mätvärdet.

Nyhet: Precisa mätningar vid höga omgivningstemperaturer

De nya CSE HT-sensorerna används för mätning av höga temperaturer – upp till +800 °C. Högtemperatursensorerna drivs av de kraftfulla kontrollerenheterna i serien capaNCDT 6228.

Full kompabilitet: Sensor- och kontrollerbyten utan behov av kalibrering

capaNCDT sensorerna, kablarna och kontrollenheterna kan enkelt och snabbt bytas ut. Tack vare den innovativa teknologin så är ytterligare kalibrering eller linjärisering onödig. Enkelt utbyte av capaNCDT komponenter och sensorer med olika mätområden kan snabbt och enkelt utföras på plats. Micro-Epsilon har världens bredaste utbud av varianter och kombinationer inom kapacitiv avståndsmätning.

Modern och användarvänlig kontroller teknologi

De moderna capaNCDT kontrollenheterna är utrustade med olika interface som tex. analog, Ethernet, EtherCAT och PROFINET. De kapacitiva mätsystemen kan enkelt ställas in och konfigureras via webb-interfacet som visas i webbläsaren. Kontrollern är ansluten till PC'n via Ethernet-interface. Inställningar, filter och aritmetiska funktioner sparas allt eftersom direkt i kontrollern.

Analog RS485 Ethernet Ethercat Profinet

Sensorer för kundspecifika tillämpningar och OEM

Vi kan anpassa våra mätsystem till kundspecifika mätuppgifter, tex design, materialkalibrering, kabellängder, modifierade mätområden eller sensorer med integrerad kontrollelektronik. Läs mer om sensorändringar.

Kapacitiva givare: Hur de fungerar och när de används

Kapacitiva givare är baserade på detektering av förändring i kapacitans. Med en kondensator av plattyp kan kapacitansen mellan två plattor med konstant storlek ändras genom att ändra deras avstånd eller genom att placera ett dielektrikum i mätgapet. Med den kapacitiva mätprincipen fungerar sensorn (mätelektroden) och det ledande mätobjektet som en idealisk kondensator av plattform. Om en växelström med konstant frekvens strömmar genom sensorkondensatorn är amplituden för växelspänningen på sensorn proportionell mot avståndet till mätobjektet (jordelektrod). Emellertid krävs ett konstant dielektrikum mellan sensor och objekt för en konstant permittivitet.

Stabil mätning med triaxiell design
Eftersom capaNCDT-sensorer är utformade som skyddskondensatorer uppnås i praktiken också nästan idealisk linjäritet. Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon används i industriella mätuppgifter för att detektera ett medium i mätgapet från ett konstant avstånd eller för att mäta avståndet från ett ledande mål med ett konstant medium eller dielektrikum.

Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80