Konfokala sensorer för mätning av avstånd, position och tjocklek

confocalDT

Det konfokala kromatiska confocalDT mätsystemet används för snabba avstånds- och tjockleksmätningar. Olika sensormodeller och kontroller interface öppnar upp en mängd olika tillämpningsområden som tex halvledarindustrin, glasindustrin, medicinteknologi och plastproduktion.

Detaljer
  • Avstånds- och tjockleksmätning med hög upplösning och hög mätfrekvens
  • Idealisk för automation och produktionskontroll
  • Nästan oberoende av typ av yta, fungerar även på spegel- och glasytor
  • Extremt liten mätyta med konstant storlek
  • Nanometer upplösning
  • Industriklassad kontroller med högt signal-till-brus förhållande
  • Passivt mätsystem
  • Nyhet: Snabbaste kontrollern world wide med integrerad ljuskälla

Högprecisions avstånds- och lägesmätning på alla typer av ytor

Den konfokal-kromatiska mätprincipen gör det möjligt att mäta avstånd/rörelse med mycket hög precision - inkluderat både diffust reflekterande mätobjekt som blanka. Mycket små detaljer kan mätas tack vare den ytterst lilla mätpunkten. Då mätljuset går rakt axiellt finns heller inga skuggningseffekter. Med 90° versionen av sensoroptiken kan mätningar göras inuti hål och försänkningar.

Justerbar monteringsadapter för sensorjustering

För att uppnå maximal noggrannhet måste konfokalsensorerna vara inriktade så vinkelrätt som möjligt mot mätobjektet. Den justerbara monteringsadaptern används för att optimera alla confocalDT-sensorer till mätobjektet. Sensorn kan också justeras efter installationen i maskinen. Den industriella adaptern tillåter förskjutning på x- och y-axlarna samt lutning av sensorn i förhållande till mätobjektet.

Nyhet: Inställbar monteringsadapter för dubbelsidig tjockleksmätning

JMA-Thickness består av två inställbara monteringsadaptrar och hjälper till att rikta in sensorerna vid en dubbelsidig tjockleksmätning. Därmed kan mätpunkterna anordnas exakt överlappande i en optisk axel. Tack vare den här anordningen säkerställs en tillförlitlig tjockleksmätning med maximal precision. JMA-Thickness är perfekt för integration i maskiner och produktionsanläggningar. De förmonterade monteringsplattorna möjliggör en enkel och snabb installation.

Ensidig tjockleksmätning av transparenta material

Den konfokal-kromatiska mätprincipen gör det även möjligt att mäta tjocklek på transparenta material som tex glas. Tjockleken kan mätas med en noggrannhet ner till mikro-meter nivå (1/1000mm) med endast 1 sensor. Kontrollerenheten har integrerat en redigerbar och utbyggbar materialdatabas. Materialspecifika parametrar som tex brytningsindex (refractive index) kan implementeras med hjälp av web interfacet. "Multi-Peak" mätning möjliggör mätning av upp till 6 st peak-värden och med denna funktion kan flerskikts material som tex laminerat glas mätas.

Användning i vakuum

ConfocalDT-givarna består av passiva komponenter och avger inte värme. Micro-Epsilon erbjuder givare, kablar och tillbehör som är lämpade för specifikationen i vakuumapplikationer.

Snabbaste mätfrekvensen för dynamiska mätuppgifter

Styrenheterna ConfocalDT IFC2471HS erbjuder med sina 70 kHz den högsta mätfrekvensen i världen och används ofta för dynamiska övervakningsuppgifter. För att anpassa belysningen till respektive yta reglerar styrenheten dynamiskt CCD-linjens exponering. Denna exponeringskontroll kompenserar för reflektionsförändringar hos mätobjektet och är mycket snabbare än den konventionella kontrollen av ljuskälla. På det sättet ger kontrollerna enastående mätnoggrannhet med hög mätfrekvens på ytor med förändrade färger.

Ultraliten lätt mätpunkt upptäcker de minsta detaljerna och strukturerna

Konfokala givare från Micro-Epsilon genererar de minsta mätpunkterna <3 um tack vare hög numerisk bländare (NA). Därför kan de minsta detaljerna och strukturerna detekteras pålitligt.

Extremt stor lutningsvinkel

ConfocalDT IFS givarna tolererar en stor lutningsvinkel upp till 48°. Därför kan böjda och strukturerade ytor detekteras pålitligt för att generera stabila signaler.

Kontrollers med hög upplösning och hög mäthastighet

confocalDT kontrollerna ger ett mycket högt signal-till-brus förhållande som möjliggör mätningar med mycket hög noggrannhet. De är bland de snabbaste kontrollerna i världen och används ofta för dynamiska mättillämpningar. Den snabba yt-kompenserings funktionen reglerar exponeringstiden för att uppnå hög signalstabilitet och som framförallt är viktigt när man mäter på ytor med varierande reflektion. Interface som erbjuds är RS422, Ethernet, EtherCAT och analog utgång.

Enkelt handhavande via web-interface

Tack vare ett användarvänligt web-interface kan all konfiguration utföras utan någon ytterligare programvara. Web-interfacet nås via Ethernet och erbjuder inställnings- och konfigurationsfunktioner. Olika material lagras i en utbyggbar materialdatabas.

Flera gränssnitt för enkel integration

Analog RS422 Ethernet Ethercat Profinet EthernetIP
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80