Konfokala miniatyrsensorer för mätning av förskjutning, avstånd och position

confocalDT IFS2402 är konfokala avståndssensorer för extremt noggranna mätningar där installationsutrymmet är begränsat. Miniatyrsensorerna IFS2402, med en ytterdiameter av endast 4 mm och hölje av rostfritt stål, används framförallt i trånga kaviteter och borrhål. En särskild fördel har sensormodellerna med radiell strålriktning som möjliggör sidoväggar och strukturer i tex borrhål och håligheter.

confocalDT IFS2402

  • Unik miniatyrsensor, mäta innuti borrhål
  • Mätområde (mm): 0,5 // 1,5 // 2,5 // 3,5
  • Linjäritet max. 0,3 µm
  • Upplösning max. 0,016 µm
  • Axiell eller radiell version
  • Stål eller titan
  • 90° modell med fasning för exakt inriktning

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80