Konfokal mid-range kontroller med en eller två kanaler

Ny, konfokal, universal styrenhet
confocalDT IFC2421/22
Ny, konfokal, universal styrenhet

Kontrollerenheterna confocalDT 2421 och 2422 används för avstånds- och tjockleksmätning av starkt reflekterande och speglande ytor. Tillgängliga som både 1- eller 2-kanaliga system, erbjuder dessa konfokal kromatiska mätsystem en prisvärd lösning, särskilt för högvolym tillämpningar. Den aktiva exponeringsregleringen i CCD-matrisen möjliggör noggrann och snabb ytkompensering på svåra och varierande ytor.

Denna kontroller är kompatibel med alla sensortyper i IFS-serien och täcker därmed över ett brett spektrum av olika mättillämpningar. Kontrollern kan också som tillval fås i en »multi-peak« version för mätning av tjocklek med flera materiallager. Genom att använda en speciell beräkningsfunktion kan den 2-kanaliga versionen confocalDT 2422 utvärdera båda kanalerna. Mätinsamlingen är synkron och kan utföras med full mäthastighet för båda kanalerna.

Enkelt handhavande via web-interface

Tack vare ett användarvänligt web-interface kan all konfiguration utföras utan någon ytterligare programvara. Web-interfacet nås via Ethernet och erbjuder inställnings- och konfigurationsfunktioner. Olika material lagras i en utbyggbar materialdatabas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80