Dragvajergivare för höghastighetsmätningar

wireSENSOR MT

Dragvajergivare i miniatyr i MP-serien är konstruerade för mätningar med snabba vajerrörelser. Det robusta aluminiumhuset gör dem lämpliga för industriell användning. Dessa dragvajer sensorer är försedda med potentiometer.

Klapper_wireWUZL-MT_500x250

Miniatyrdragvajergivarna i MT-serien är några av de minsta dragvajergivarna i hela världen. De är utvecklade speciellt för testtillämpningar där höga vajeraccelerationer uppstår, exempelvis vid kollisionstester. Miniatyrdesignen möjliggör installation i begränsade utrymmen. Genomgående borrhål i givarhuset möjliggör enkel och snabb montering.

Klapper_MPM_Miniatur-Seilzug-Sensoren_500x250

Dragvajergivarna i MPM-serien är att föredra i tillämpningar som karaktäriseras av snabba rörelser, korta sträckor och begränsat utrymme. Detta uppnås med komponenter i miniatyrformat kombinerat med hybridpotentiometrar med hög upplösning.

Klapper_MP-MPW_500x250

Dragvajergivarna i MP-/MPW-serierna är designade för både industriell och mobil användning. Dragvajergivarna för avståndsmätning är att föredra för mätningar av medellånga avstånd i begränsade utrymmen. MPW-serien (vattentät) är särskilt avsedda för användning i tuffa omgivningsförhållanden.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80