Specifika induktiva avståndssensorer för serieanvändning

Kundspecifika sensorer för industriella applikationer
eddyNCDT
Kundspecifika sensorer för industriella applikationer

Särskilt för små och stora serier är ofta ändringar hos standardsensorerna i serien eddyNCDT önskvärda. Därför modifierar vi mätsystemet enligt era uppgifter, t.ex. ändringar av kablar, sensormaterial och konstruktion samt på kontrollerenheten. Särskilt sensorer med integrerad elektronik i miniatyrhus eller särskilda speciella konstruktionsformer är något som ofta efterfrågas av integreringstekniker.

Tillgängliga tillval

 • Förändrat basavstånd och mätområde
 • Hus- och fastsättningstillval för sensor och kontrollerenhet
 • Trycktåliga sensorer upp till 2 000 bar
 • Sensorer med integrerad eller externt placerad elektronik, miniatyrformat
 • Olika material för spole, hus eller kretskort
 • Individuella kabellängder, speciell anpassning till ditt mätobjekt

Anpassade induktiva avståndssensorer med Embedded Coil Technology
För särskilt krävande OEM-projekt rekommenderas en konstruktion med Embedded Coil Technology (ECT). Tack vare den miniatyriserade sensorkonstruktionen i ett oorganiskt material finns det nästan inga begränsningar för den yttre formen. Vid behov kan den kompletta utvärderingstekniken integreras i sensorn. Därmed kan ECT-sensorer anpassas till speciella monteringssituationer. ECT-sensorerna är lämpliga för särskilt tuffa användningsförhållanden och har visat sig dugliga för t.ex. inriktning av spegelsegment på teleskop, halvledartillverkning i ultrahögt vakuum och mätning av malavstånd på raffineringsvalsverk inom pappersindustrin.

Detaljer:

 • Maximal upplösning
 • Extrem långtidsstabilitet
 • Reproducerbar temperaturgång
 • Mekaniskt ytterst robust
 • Högtemperatur upp till 350 °C

Ring oss, vi hjälper dig gärna med råd.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80