Sensorer för OEM och storskalig produktion

Micro-Epsilon utvecklar sensorer som uppfyller kundens krav och är skräddarsydda för applikationer i stora volymer. Sensorgeometri, signalbehandling och förpackning anpassas för specifika krav. Tack vare det stora utbudet av design- och tillverkningsdiscipliner inom Micro-Epsilon-gruppen är det möjligt att göra mindre anpassningar till kundspecifika utvecklingsprojekt ekonomiskt. Särskilt induktiva sensorer och virvelströmssensorer är, tack vare sin väl beprövade teknik, idealiska för produktion i stora volymer.

Skräddarsydd för din mätuppgift

Micro-Epsilon erbjuder ett stort utbud av mättekniker, expertis inom utveckling och nödvändig produktionskapacitet för att tillverka stora kvantiteter lågkostnadssensorer för OEM med hög priskänslighet. Anpassning sker efter kundens krav för att uppnå maximal effektivitet med hänsyn till tekniska och ekonomiska specifikationer. Utöver mättekniska krav samordnar våra utvecklingsingenjörer även komponenter och delar tillsammans med våra kunder för att säkerställa en kostnadseffektiv produktion.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80