Mät- och inspektionssystem för inlinemätningar i bilindustrin

Micro-Epsilon är din trygga partner för mät- och inspektionssystem som används av såväl fordonstillverkare som av underleverantörer. Mätsystemen möjliggör processtabilitet, produktionssäkerhet och kvalitet. Micro-Epsilons globala nätverk ger möjlighet till effektiva projektgenomföranden på plats.

Detaljer
  • Äkta 3D-teknik
  • Enhetligt system på pressproduktionslinjer, i stomproduktion och vid lackering
  • Nyckelfärdiga lösningar från Micro-Epsilon som generalagent
  • Sensorteknik, robotteknik och automation från samma leverantör
  • Service och support dygnet runt, året runt
  • Mångårig erfarenhet inom bilindustrin
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80