Helautomatisk ytinspektion av lackerade karosser

Med reflectCONTROL Automotive kan lackerade karosser inspekteras helt automatiskt. De robotassisterade systemen ger möjlighet till detektering, tredimensionell mätning och klassificering av typiska lackdefekter, exempelvis inneslutningar, kratrar och strimmor. Defekterna kan bearbetas automatiskt med robotar, och med en upstream-analys kan felkällorna identifieras och defekterna lasermarkeras för eventuella manuella åtgärder.

reflectCONTROL-systemen består av sensor, robot, dator och ett program- och gränssnittspaket. Beroende på beställning finns olika systemversioner tillgängliga, som konfigureras enligt kundens önskemål och krav. Antalet reflectCONTROL-sensorer och robotar som behövs kan anpassas flexibelt till den begärda omsättningstakten.

Detaljer
 • Komplett integrering med Micro-Epsilon: Sensorer, robotar, bedömning och integrering från samma leverantör
 • Klassificering baserat på 3D-data för defekter
 • Patenterat koncept för automatisk efterbearbetning med robotar
 • Flexibel konfiguration för flera robotar och celler
 • Korta takttider tack vare snabb inspektion och bedömning
 • Defekter registreras med hög positionsnoggrannhet
 • Hög detekteringsfrekvens
 • Låga underhållskrav
 • Integrerad utseendemätning
 • Skiljer tillförlitligt mellan relevanta och ej relevanta defekter (även på KTL)
1) Inneslutning 2) Inneslutning i grundlack 3) Hår 4) Smuts 5) Krater 6) Droppar
1) Inneslutning 2) Inneslutning i grundlack 3) Hår 4) Smuts 5) Krater 6) Droppar

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80