Kundanpassade linjärgivare säkerställer hög kvalitet vid produktion av glasbehållare

2017-01-19

Idag produceras glasbehållare främst med hjälp av maskiner som bygger på press-blås-metoden. Vid tillverkningen pressas smält glas in i en förform med hjälp av en kolv och glaset formas partiellt. Desto djupare kolven trycks ner i förformen under pressningsprocessen, ju mindre glas återstår i förformen. Därefter flyttas glaset till en ny form och formas ytterligare med hjälp av tryckluft. Avgörande i tillverkningsprocessen är storleken och vikten på glasdroppen. Att fastställa dessa parametrar är en enorm utmaning. För att uppnå den nödvändiga noggrannheten på ± 1 % vid vägning av glasdroppen måste kolvläget mätas med en repeterbarhet av 0,1 mm vid en total slaglängd på cirka 150 mm. Maskinerna, som arbetar dygnet runt hela året under hårda omgivningsförhållanden kräver sensorer som klarar mellan 5 och 8,5 miljoner cykler per år. Särskilt kraftiga vibrationer och svavelhaltiga smörjmedel har gjort det nödvändigt att utveckla de induktiva sensorer som används.

InduSENSOR EDS, med stor slaglängd och mätteknik som bygger på virvelströmsprincipen har utvecklas under svåra förhållanden i glasindustrin och garanterar en jämn och hög kvalitet på slutprodukterna. Givaren består av integrerad elektronik och en stav över vilken givarens rör förflyttas. Applikationen kräver inte något separat rör. Istället sänks sensorn direkt ned i den ihåliga kolven för att mäta kolvens exakta position.
Micro-Epsilon samarbetar med kunderna och utvecklar kundspecifika lösningar i de fall där katalogsortimentet inte erbjuder lämpliga sensorer. Ofta behövs anpassad design för begränsade installationsutrymmen, olika mätområden och sensorprestanda. Önskade ändringar inkluderar kablar, sensormaterial, design och gränssnitt (bandbredd, utsignal, filter, etc.). Det breda, anpassningsbara produktprogrammet möjliggör snabb och lönsam specialdesign, även när det gäller mindre till medelstora volymer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80