Tjocklekmätning av bromsskivor för lab- och vägtester

2017-05-23

Kapacitiva lägesgivare möjliggör beröringsfri tjockleksmätning. capaNCDT DTV mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor vilket möjliggör exakt bestämning av så kallad Disc Thickness Variation. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen genom mätning längs omkretsen på hela skivan. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av tjocklek på olika radier.

Tack vare sin robusta konstruktion lämpar sig fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden vid både lab- och vägtester. I den kompakta kapslingen arbetar fyra kapacitiva givare fristående från varandra och levererar mätvärden. Ett speciellt keramiskt skikt skyddar givarna från mekaniska och termiska påfrestningar vilket ger en hög temperaturstabilitet. För att förenkla montering och säkerställa noggranna mätningar finns givarna tillgängliga i spegelvända positioner vilka kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenhet capaNCDT 6220 är det möjligt att behandla de fyra sensorkanalerna synkront med dynamiska mätningar upp till 5kHz. Digitala utgångar kan fås via Ethernet eller EtherCAT eller som analog signal.

Mätuppdrag, såsom verifiering av garantiärenden eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av den mobila utrustningen som är särskilt användbar för tillverkare av bromsskivor eller för bilindustrin och dess leverantörer. Väskan innehåller en dubbelkanalkontroll, två sensorer med kabel, en konsolsats och programvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för perforerade bromsskivor, automatisk och manuell bestämning av rotation via ’peak-to-peak’-analys samt utskrift och lagring av mätdata.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80