Styrning av fräshuvudet i en mobil CNC-fräsmaskin

2017-09-28

När skador uppstår på dessa material medför det särskilda utmaningar vid underhåll och reparation. Det skadade området måste avlägsnas skikt för skikt för att möjliggöra rekonstruktion av laminatskiktet. Här är det särskilt viktigt att undvika delade fibrer och delaminerade skikt. Hittills har dessa komplexa reparationer utförts manuellt men automatiserad beröringsfri mätning med hjälp av moderna givare gör det nu möjligt att eliminera defekter inom kortast möjliga tid. SAUER GmbH ULTRASONIC har utvecklat mobileBLOCK, som är en mobil 5-axlad fräsmaskin för reparationsarbeten på flygplan.
SAUER förlitar sig på Micro-Epsilons optiska givare för feligenkänning på komponenter. Eftersom komponenterna kan skadas var som helst måste ytan först mätas innan reparationsprocessen börjar. För att undvika kollisioner garanterar trianguleringsgivare optoNCDT1302 ett säkert avstånd till ytan på 200 mm. Därefter mäter scanCONTROL laserskanner på målade, ommålade och förvrängda ytor samt mäter ytprofilen. Baserat på förvärvad 3D-data genereras programmet för reparationsprocessen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80