En ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning

2019-08-21

Vid en jämförelse med konventionella induktiva givare för mätning av förskjutning, utmärker sig givare baserade på virvelströmsteknik när det gäller mätnoggrannhet, bandbredd och temperaturstabilitet. Vidare möjliggör virvelströmsteknik mätningar på ferro- eller icke-ferromagnetiska föremål. Givarna är även resistenta mot smuts, olja, tryck och varierande temperaturer i tuffa industriella miljöer.
EddyNCDT 3060 är ett nytt, kraftfullt mätsystem för snabb mätning med hög precision. Mer än 400 givarmodeller kan kombineras med eddyNCDT 3060. Användarvänlighet och smart signalbearbetning definierar systemet för beröringsfri mätning och ugör en ny prestandaklass för induktiv mätning av förskjutning. Gränssnittet M12 Ethernet i industriell kvalitet möjliggör en modern fältbussanslutning. Det kompakta styrsystemet samt fältbussanslutning gör mätsystemet lämpligt för integration i maskiner och system.
Styrenheten DT3061 erbjuder förbättrade funktioner så som 5-punkts-kalibrering, inställning av digital- och temperaturutgångar samt lagring av flera referenskurvor.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80