Lasertrianguleringsgivare sätter ny standard för prestanda

2017-11-09

OptoNCDT 1750 är en kraftfull lasertrianguleringsgivare som används i industriella applikationer för exakta mätningar med hög frekvens. Nya algoritmer för analys och förbättrade komponenter erbjuder högsta noggrannhet och dynamik. Det högpresterande optiska systemet genererar en liten ljuspunkt på mätobjektet vilket möjliggör tillförlitlig detektion av de minsta komponenterna.
Tack vare sin kompakta design med integrerad styrenhet är optoNCDT 1750 extremt mångsidig när det gäller dess potentiella användningsområden samtidigt som installationen i små utrymmen förenklas. Datautgången är analog eller digital via ett RS422-gränssnitt. Dessutom erbjuder optoNCDT 1750 två digitala utgångar och en ingång för olika styrfunktioner.
Det ny intuitiva webbgränssnittet är lätt att använda och givaren kan enkelt konfigureras. Integrerade hjälptexter effektiviserar parameterinställningen utan behov av ytterligare mjukvara. Användarvänliga förinställningar i webgränssnittet, som också är optimerade för svåra ytor som halvtransparent plast, keramik, PCB-material, kol- och glasfiberförstärkt plast, möjliggör snabb driftsättning och exakta mätresultat. Det laseroptiska mätsystemet fungerar nästan oberoende av material och färg tack vare real-time surface compensation. Användaren kan enkelt välja bort störande reflektioner vilket möjliggör tillförlitliga mätningar på oljiga komponenter vid konstruktion av motorer och växlar samt på belagda material, mätobjekt bakom glas eller på filmförseglade komponenter.
För användare som redan är bekanta med optoNCDT 1700 lasergivare är övergången till optoNCDT 1750 lätt. Båda givarna är kompatibla med tillbehör och fristående styrenheter vilket innebär att dessa även fortsättningsvis kan användas.
optoNCDT 1750 lasergivare erbjuder den höga mäfrekvens som krävs för analys av mekanisk oscillering t.ex. när buffertarnas inverkan på transportvagnar skall bestämmas eller för mätning på roterande delar, exempelvis axlars oscillationer. Optimerade linser har ökat linjäriteten och tillsammans med ökad repeterbarhet erhåller användaren mätresultat med högre stabilitet och precision. Detta ökar antalet användningsområden och lösningar där kraven på mättekniken är höga.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80