Ny dragvajergivare med 8 gånger längre livslängd

2017-11-09

Tack vare nyskapande teknik erbjuder den nya dragvajergivaren i miniatyr, WPS-MK88 U45R, maximal livslängd på ca. 2 miljoner cykler. Givaren mäter förskjutning och läge av komponenter och maskindelar. Kompakt design och låga anskaffningskostnader gör wireSENSOR WPS-MK88 U45R lämplig för OEM-applikationer och kundoptimerad serietillverkning. Micro-Epsilons moderna dragvajergivare erbjuder oöverträffad livslängd, robust, kompakt design och konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda.
WireSENSOR WPS-MK88 U45R har ersatt konventionella analoga hybridpotentiometrar med beröringsfria potentiometrar. Med vanliga potentiometrar rör sig en glidkontakt längs ett strömbegränsande element. Följaktligen tär detta snabbt på glidkontakten. Nya beröringsfria potentiometrar baseras på magnetfältsgivare vilket ökar livslängden med en faktor 8 i jämförelse med givarna med konventionella potentiometrar. Hittills kan endast encoders förlänga livslängden men dessa är mycket dyrare.
Dragvajergivare är lämpliga för användningsområden där ett stort antal cykler erfordras t.ex. inom logistik och för truckar. Vid sänkning av lasten måste normalt stora säkerhetsmarginaler säkerställas så att trucken inte lutar vid rundning av ett hörn eller vid inbromsning och acceleration. Genom att mäta lasthöjden är det möjligt att bestämma den optimala körhastigheten, vilket ökar operatörens säkerhet. Dessutom skyddar systemet mot felaktig drift d.v.s. operatören kan inte medvetet eller oavsiktligt orsaka kritiska körförhållanden. Givarna kan också användas för automatiskt justering av hastighet i förhållande till lasthöjd.
Ett annat användningsområde är verktygsmaskiner där material måste tillhandahållas i ett stort antal cykler. Till exempel i CNC-fräsmaskiner flyttas en rå del för vidare bearbetning till en bestämd position som bestäms av dragvajergivaren. Om dragvajergivaren arbetar 4 cykler per minut, innebär detta upp till 240 cykler per timme, 1920 cykler per arbetsdag och 384 000 cykler per år. Med en konventionell potentiometer skulle dragvajergivaren vara förbrukad efter åtta månader. De nya dragvajergivarna från Micro-Epsilon fungerar emellertid på ett tillförlitligt sätt i mer än fem år tack vare sina beröringsfria potentiometrar.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80