Kvalitetskontroll vid produktion av choklad

2018-01-18

Smaken är inte den enda avgörande faktorn när det gäller att avnjuta choklad. Upplevelsen bör även vara en fest för ögat. Ett perfekt utseende ger känslan av sofistikerad choklad med rätt smak. Tack vare moderna laserskannrar från Micro-Epsilon, som integreras direkt i produktionslinjen, genomgår produktsortimentet realtidsinspektion baserat på beröringsfri och effektiv höghastighetsmätning.
Även om chokladproduktionen har blivit en helautomatiserad process så innebär det ofta fortfarande tidskrävande kvalitetskontroller. Om kvalitetskontrollen i slutet av produktionsprocessen görs manuellt, antingen baserat på taktila mätningar eller med hjälp av laser, kan detta vara tidskrävande och kostsamt för verksamheten. Visuell inspektion som utförs av anställda är också tidskrävande och ger inte konsekventa kvalitetsresultat, eftersom den manuella processen är beroende av den mänskliga faktorn.
Laserskannrar från Micro-Epsilon erbjuder en lösning som innebär betydande tidsbesparingar och precisionskontroll av produkterna. Istället för att förlita sig på slumpmässiga kontroller inspekterar scanCONTROL 2960-100 produkterna i realtid.
Med en genomströmningshastighet på mer än 60 m/min detekterar laserskannrarna beröringsfritt varje profil på den färdiga chokladen och sänder data till programvaran. Programmet scanCONTROL Configuration Tools möjliggör inställning och konfigurering av skannern.
Därefter kalibreras uppmätta värden till fördefinierade parametrar. Vanligen uppmätta kvantiteter är profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, planhet och deformation. När skannern har bestämt mätvärdena sänds antingen en »OK« eller »NOK«-signal direkt till styrsystemet. Detta gör det möjligt att omedelbart ingripa i produktionsprocessen för att minska oönskat svinn.
Med laserskannrar i serien scanCONTROL utförs beröringsfri mätning och skannrarna kan placeras på stort avstånd från mätobjektet. Även vid olika ytegenskaper på transportbandet eller vid mätning på olika färger, exempelvis ljus och mörk choklad, ger dessa mätsystem pålitliga resultat.
Med avseende på storlek, noggrannhet och mätfrekvens erbjuder scanCONTROL-serien några av de mest framstående laserskannrarna i världen. Tack vare detta kan även de minsta delarna mätas med högsta precision, vilket möjliggör en helt ny dimension av kvalitetskontroll.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80