Höjdpunkter produkter 2018

2018-05-23

optoNCDT 1750

Innovativa lasertrianguleringsgivare optoNCDT 1750 från Micro-Epsilon lever upp till nya prestandakrav. Avancerad teknik gör den kompakta och universella givaren bäst i sin klass. Standardinställningar erbjuder enkel användning, hög precision och tidsbesparingar. OptoNCDT 1750 används inom automationsteknik, elektronikproduktion, maskinbyggnad och bilindustri.

scanCONTROL

scanCONTROL, utrustade med en integrerad, kraftfull styrenhet som beräknar de tvådimensionella ytprofilerna, återfinns bland de mest högkvalitativa laserprofilskannrarna i världen. Även vid rörligt mätobjekt eller skanner kan en 3D-profil genereras. Inställning och konfiguration av de uppmätta värdena utförs via PC-mjukvaran Configuration Tools, vilket möjliggör till exempel mätning av steg, vinklar och spår.

thermoIMAGER TIM mikroskoplins

Tack vare den nya mikroskoplinsen från Micro-Epsilon är det möjligt för högupplösta värmekameror, termoIMAGER TIM 450 och TIM 640, att upptäcka temperaturskillnader på de minsta objekten. Mikroskoplinsen har utvecklats för PCB-temperaturmätningar, övervakning av PCB-montering eller för inspektion av mikroskopiska löd- och svetsfogar.

Ytkontroll i 3D med hög precision

Micro-Epsilons system ReflectCONTROL, surfaceCONTROL och ScanCONTROL är innovativa högteknologiska lösningar för matta och glänsande ytor. Allt från ytan på en komplett bilkropp till en enda målad del kan inspekteras inline för att detektera de minsta avvikelser i ytan. Dessa moderna system möjliggör hundraprocentig automatisk kontroll direkt i bearbetningslinjen.

colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000 är ett av de mest avancerade inline färgmätningssystemen i världen. Till skillnad från konventionell teknik känner detta system igen färger, inte bara genom att jämföra dem med referensvärden, utan också genom att använda reflektionsspektrumet för att säkerställa identifiering. Tack vare den extremt höga mätnoggrannheten används systemet även i laboratorier och industriell produktion. För förenklad processintegration tillhandahålls en Ethernet/EtherCAT-utgång. Systemet är utrustat med tre olika givarhuvuden avsedda för olika typer av mätuppgifter.

wireSENSOR WPS-MK 88 U45R

Jämfört med dragvajergivare baserade på en konventionella potentiometrar uppnår nya wireSENSOR WPS-MK88 U45R med kontaktpotentiometer 8 gånger fler arbetscykler, vilket förlänger givarens livslängd maximalt. Ny teknik kombinerad med robust plasthus och konkurrenskraftigt pris i förhållande till prestanda sätter nya standarder när det gäller ekonomisk effektivitet.

mainSENSOR MDS-40-D18-S1 / MDS-35-M12-SA-HT

De magnetoinduktiva lägesgivarna är slitage- och underhållsfria. Liksom för mätning av avstånd och förskjutning används givarna också för mätning av rotationshastighet på t.ex. axlar och stora kugghjul. Designad med ett klämfäste och integrerad i ett robust rostfritt stålhus är nya MDS-40-D18-SA väl lämpad för t.ex. applikationer i hydraulcylindrar. Givarna är utrustade med toppmodern teknik för tillämpningar i högvolym och förhållandet mellan pris och prestanda är optimalt.
En ytterligare produkt är den nya magnetoinduktiva givaren MDS-35-M12-SA-HT som också är integrerad i robust rostfritt stålhus och speciellt konstruerad för höga omgivande temperaturer upp till 120 ° C. Givarna finns antingen med integrerad kabel eller med en kontakt.

optoCONTROL 2520-46(090)

OptoCONTROL 2520-46 (090) utökar produktutbudet av optiska precisionsmikrometrar. Mikrometern är idealisk för installationer i begränsat utrymme eftersom mottagaren kan rotera 90 °. Dessutom klassificeras givaren som laserklass 1M och innehåller en integrerad kontroller. Konfigurationen sker via ett användarvänligt webbgränssnitt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80