Mätning av höjden på inpressade kontaktstift (hålmonterade)

2018-05-15

Produktion av elektroniska komponenter kräver höghastighetsprocesser som säkerställer högsta möjliga kvalitet. Därför är många produktionssteg inom detta område, såsom montering eller kvalitetskontroll av kretskort, automatiserade. Exempelvis monteras PCB med så kallad Press Fit Technology. Respektive komponent pressas in i hålet med kontaktstift som slutligen löds till PCB:n. Företaget Automationpro har utvecklat en maskin som automatiskt inspekterar höjden på inpressade kontaktstift under produktionen direkt efter monteringsprocessen. Inspektionen av höjden är avgörande eftersom stift som är ofullständigt inpressade kommer att försämra PCB:ns funktion.
För att undvika att enskilda komponenter misslyckas används scanCONTROL laserskannrar för att skapa en 3D-profil för varje PCB. Under processen fixeras PCB:erna på ett roterande bord som förflyttar den monterade modulen från inpressningsläge till avsökningsläge. scanCONTROL laserskannern förflyttas över hela PCB:n med ett ställdon anslutet till en pulsgivare som används för att trigga linjeskannaren för att säkerställa regelbundna profilavstånd.
Beroende på processens cykeltid genomgår komponenten en fullständig genomsökning inom 7 sekunder och genererar 1 280 punkter per profil. Mätvärdena överförs till kundens bildbehandlingsprogram som rådata via Gigabit Ethernet-gränssnittet för Machine Vision (GigE Vision). För utvärdering och bearbetning av rådata har Automationpro utvecklat specifika bildbehandlingsalgoritmer. Systemstrukturen gör att data kan överföras och utvärderas med hög frekvens. Följaktligen utförs hela utvärderingsprocessen per PCB på mindre än en sekund.
Mjukvaran beräknar stifthöjden relativt den omgivande ytan. Resultatet överförs till styrsystemet där datan utvärderas omedelbart. Det betyder att eventuellt felaktiga PCB automatiskt kan avvisas direkt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80