Mätning av färg på zinkremsor direkt i produktionslinjen

2018-10-31

Klassiskt bandmaterial används för att producera stansade, böjda och djuppressade komponenter, filter och packningar, elektroniska komponenter och förpackningskomponenter. Råmaterialet, som i detta fall är stål eller aluminium, är belagt vilket inte bara tjänar till att förbättra utseendet utan också motståndet och materialet blir lättare att bearbeta.
Företaget H.D.Lenzen är specialiserat på ytbehandling för bandmaterial och har en världsledande position på marknaden. Stål- och aluminiumremsorna är belagda med zink. Zink appliceras på den rengjorda remsan från en elektrolytlösning med hjälp av en hög elektrisk ström. Bandmaterialet får inte bara korrosions- och slitskydd utan även en definierad färgning. Tillförlitlig testning av denna färg är nödvändig för att säkerställa en jämn produktkvalitet.
För att uppfylla de höga kraven på precision och mätfrekvens används det innovativa colorCONTROL ACS7000 färgmätningssystemet från Micro-Epsilon som känner igen färgtoner med en noggrannhet av ΔE <0,1. Manuella och visuella inspektioner är inte möjliga inom detta område eftersom det mänskliga ögat bara känner igen färgskillnader upp till max. ΔE 0,5.
Dessutom måste färgmätningssystemet hålla tempot vid snabba inlinemätningar. Därför är systemet installerat på en traverserande enhet vilken rör sig över materialet som har en bredd på 720 mm. Påverkan som orsakas av fluktuerade temperaturer minimeras genom kontinuerlig referenstagning. Via Ethernet-gränssnittet överförs mätvärden med hög precision direkt och utvärderas i den anslutna datorn som övervakar produktionen. Om avvikelser uppstår kan operatören snabbt gripa in, vilket innebär att svinnet minskar.
Kärnkomponenten är colorCONTROL ACS7000 färgmätningssystem med ACS1 givarhuvud från Micro-Epsilon. Integration, inklusive mjukvara för övervakning och spårbarhet av alla tidigare produktionsparametrar, är designade av TriDiCam GmbH, som är officiell systempartner för Micro-Epsilon.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80