Kapacitiva mätningar med hög frekvens och maximal precision

2018-10-31

Givarna kan mäter alla elektriskt ledande material och med lämpliga elektroniska kretsar även mot isolatorer. Kapacitiva givare används för mätning med hög precision av läge, position och tjocklek. Mätningar kan utföras med en noggrannhet långt under en nanometer.
Med capaNCDT 6200 har Micro-Epsilon har nu en unik position på marknaden. Modulkontrollern kan utökas till 4 kanaler som kan läggas till eller tas bort av användaren. Detta erbjuder maximal flexibilitet.utan någon förlust av programvarans funktion och prestanda.
Den unika styrenheten är försedd med ett Ethernet-gränssnitt och styrning görs via webbgränssnitt. Samtliga kapacitiva givare från Micro-Epsilon kan anslutas till styrenheten utan att ytterligare kalibrering krävs. Kundspecifika, karakteristiska kurvor kan sparas och mätnoggrannheten maximeras.
I mätsystemet ingår en styrenhet och en demodulator för varje givare. Det integrerade Ethernet-gränssnittet i styrenheten möjliggör snabb och enkel konfiguration via webbläsare. Demodulatorn DL6230 erbjuder mätningar med hög upplösning. Den kompakta styrenheten kan ställas på arbetsbänken, väggmonteras eller monteras på en DIN-skena via en adapter.
Nya capaNCDT 6222 är konstruerad för mätningar med hög frekvens upp till 20 kHz. Styrenheten kan till exempel används i kombination med tre platta kapacitiva givare vid positionering av en elektronkälla i en elektronaccelerator. Under denna process övervakas lutning och förändring av hållarens position under kylning från rumstemperatur till 2 Kelvin (-271 ° C).

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80