Bestämning av termisk expansion under extrema förhållanden

2018-10-02

Kapacitiva givare från Micro-Epsilon detekterar termisk expansion av stjärnsensorers bärare. Mätplattformen har utvecklats av KRP Mechatec i samarbete med Micro-Epsilon. Stjärnsensorer är optiska mätinstrument baserade på CCD-element eller andra optiska givare. Givarna som ansvarar för kontroll av inställning och position är av yttersta vikt vid förflyttningar i rymden.
Givarna måste därför tillhandahålla mätresultat i mikrometer för att säkerställa exakt positionsbestämning i rymden. Därför får stöden, på vilka stjärnsensorer är monterade, inte utsättas för någon termisk deformation. Materialets beteende testas därför med hjälp av högkvalitativa kapacitiva positionsgivare från Micro-Epsilon.
Bärarna har en form som kan liknas vid ett stort »M«. En stjärnsensor är monterad till vänster, en till höger och en i mitten. Givaren i mittenpositionen pekar vertikalt uppåt och de andra givarna lutas åt vänster eller höger. Under kontrolltestet sitter fem kapacitiva givare på varje stöd vilka i X-, Y- och Z-axlarna upptäcker en möjlig rotation av plattformarna i μrad-området (1 μrad motsvarar en förskjutning av 1 μm med 1 m hävarm). Testmätning av mätplattformen vid referensytorna visade en stabilitet vid rotation på <0,1 μrad/K.
Kapacitiva givare är särskilt väl lämpade för mätuppgifter som kräver hög precision. De ger mätvärden ner till nanometernoggrannhet även då de utsätts för extrema temperaturfluktuationer. Givarna är lämpliga för applikationer i kryogena temperaturer eller ultrahögt vakuum, dammiga industriella miljöer eller applikationer i renrum. Kapacitiva givare från Micro-Epsilon erbjuder också långsiktig stabilitet eftersom det inte finns några integrerade komponenter som kan förkorta livslängden. En annan styrka är kombinationssortimentet. Varje kapacitiv givare kan användas tillsammans med samtliga sttyrenheter från Micro-Epsilon utan att kräva komplex kalibrering.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80