Givarlösningar för vindkraftsindustrin

2018-11-28

Övervakning vindkraftverk ökar prestandan samt livslängden på komponenter och maskiner. Modern givarteknik kan bidra till att optimera underhållscykler och förhindra reparationer. Givare från Micro-Epsilon har visat sig vara ovärderliga för diverse tillämpningar när det gäller säker drift, särskilt när det gäller förutbestämda rutiner för underhåll.

Offsetmätning av kopplingsringen

På över 100 meters höjd utövar vinden en enorm belastning på rotorblad, hus och torn. Därför måste kopplingar i vindkraftverk balansera växellådans och generatornas relativa rörelse. Vid mätning på kopplingen bestämmer virvelströmsgivare avståndet och därmed lastprofilen.

Beröringsfria induktiva givare baserade på virvelströmmar utmärker sig tack vare en robust, kompakt design med integrerad styrenhet. eddyNCDT 3001 och 3005 från Micro-Epsilon används ofta i applikationer med hårda omgivningsförhållanden och när maximal precision krävs. Okänslighet mot tryck, smörjmedel och extrema temperaturer är utmärkande för dessa givare.

Mer om virvelströmsgivare eddyNCDT

Övervakning av luftspalt med kapacitiva givare

I mycket stora generatorer och elmotorer är det viktigt att bestämma rotorns läge inuti motorn i förhållande till statorn. På grund av obalanser, som kan bero på slitage orsakat av extrema vind- och väderförhållanden, kan rotorn komma i kontakt med statorn. Därför övervakas avståndet mellan rotorn och statorn med hjälp av kapacitiva givare.
Kapacitiva givare capaNCDT från Micro-Epsilon är konstruerade för beröringsfri mätning av förskjutning, avstånd och position. Givarna utmärker sig tack vare sin långsiktiga stabilitet, tillförlitlighet och temperaturstabilitet. I detta exempel är givarna speciellt anpassade för mätningar i generatorer eftersom de är resistenta mot vibrationer och skyddas av ett speciellt givarhus. Dessutom är kapacitiva givare från Micro-Epsilon resistenta mot magnetfält.

Mer om kapacitiva givare

Lasergivare mäter fundament

Vindturbiner blir utsatta för hårda väderförhållanden och därför måste fundamentet för vindkraftverk klara höga belastningar. Om förändringar identifieras tidigt kan turbinstopp och skador undvikas. Lasertrianguleringsgivare optoNCDT detekterar och dokumenterar tornets rörelser på ett tillförlitligt sätt. Tack vare hög mätfrekvens mäter givarna avståndet mellan tornet och fudamentet med högsta precision. Eventuella förändringar upptäcks på ett tillförlitligt sätt och mätvärdena möjliggör utvärdering av oscillationen.
Beröringsfri mätning möjliggör mätning utan slitage eftersom givarna inte utsätts för någon fysisk kontakt med mätobjektet. Dessutom är givarna idealiska för högfrekventa mätningar med hög noggrannhet och upplösning.

Mer om optoNCDT

Beröringsfri temperaturmätning på generatorer med hjälp av IR-givare

Överhettning och kontaktproblem i generatorn kan vara en orsak till haveri. Kontinuerlig temperaturövervakning inuti generatorn gör att överhettning detekteras innan allvarlig skada eller haveri kan uppstå.
För denna mätuppgift används temperaturgivare, thermoMETER CT och thermoMETER CTfast, från Micro-Epsilon för beröringsfri mätning. Givarnas kompakta design gör dem till en av världens mest kompakta pyrometrar i sin klass. Kombinationen av hög mätfrekvens och noggrannhet gör att givarna är idealiska för övervakning av uppgifter i vindkraftverk. Skyddskapsling IP65 gör att givarna också kan användas under mycket svåra omgivningsförhållanden. Infraröda temperaturgivare från Micro-Epsilon ger exakta mätresultat inom ett stort mätområde från -50 ° C till +975 ° C.

Mer om thermoMETER CT och thermoMETER CTfast

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389