NYHET: confocalDT IFS2407-0,1 för maximal precision

2019-01-22

IFS2407-0,1 är en kompakt, konfokal givare baserad på innovativ teknologi som möjliggör nya användningsområden när det gäller positions- och tjocklekmätning. Givarens mätområde är endast 100 μm. Således är det i detaljerna givaren uppvisar dess styrkor. Det minimala mätområdet kombinerat med en hög upplösning på 3 nm möjliggör mätningar med hög precision, tillförlitliga mätningar på transparenta skikt som glas eller plastfilmer med tjocklekar från bara 5 μm.
En annan innovativ egenskap är att givaren klarar av att hantera en stor lutningsvinkel. Den erhålls genom den numeriska aperturen, d.v.s. graden av fokuserat ljus i detta optiska system, som uppnår NA 0,8 eller NA 0,7 beroende på givarmodellen. Kombinerat med mätpunkten på bara 3 μm kan givaren detekterar de finaste strukturerna och användas för ytfinhetsmätningar. Givarna inspekterar till exempel strukturen på bromsskivors ytor som av mänskliga ögat uppfattas som blanka och finpolerade.
Nya konfocalDT IFS2407-0,1 kommer att finnas tillgänglig i två olika versioner från och med april 2019. Standardvarianten med NA 0,8 är idealisk för högprecisionsmätning av grovhet och tunna lager. Den andra varianten är en ljusintensiv modell med NA 0,7 för höghastighetsmätningar med kort exponeringstid och för mörka ytor.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80