Övervakning av metallplåtars rörelse under pressprocessen

2019-02-20

En verktygsstans pressar ner metallplåten i formen (matrisen) och plåtkanterna dras då delvis inåt som ett resultat av processen. Denna ojämnhet längs kanterna kan kontrolleras med hjälp av lägesgivare. Mätvärdena är avgörande vid kvalitetsbedömning av den pressade delen.
Mätningen utförs med hjälp av optoNCDT 1420. Flera givare placeras runt metallplåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Tack vare den extremt kompakta designen kan givarna enkelt integreras i ett litet utrymme. Givarna placeras så att laserstrålarna mäter på plåtens kanter, som ligger mellan verktygets övre och undre del. Den lilla mätpunkten gör det möjligt att mäta i det extremt snäva mellanrumet, på mindre än en millimeter, mellan de två verktygsdelarna .
De uppmätta värdena överförs till styrenheten analogt eller digitalt. Mätvärdena gör det möjligt att dra slutsatser om materialöverflödet och presskraften kan styras under pågående process, vilket minskar avfall, materialförbrukning, driftstopp och kostnader.
Även vid svåra omgivningsförhållanden ger lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon pålitliga mätresultat. Givarna är robusta och tål hög mekanisk belastning som vibrationer och stötar. Funktionen Active Surface Compensation (ASC) kompenserar snabbt för olika reflektioner som orsakas av högglans och smutsiga plåtdelar, samtidigt som en stabil avståndssignal möjliggörs.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80