confocalDT IFS2405-6: Exakt mätning från säkert avstånd

2019-02-20

Den nya konfokalkromatiska givaren confocalDT IFS2405-6 används för avstånds- och tjocklekmätningar med hög precision på diffusa, reflekterande och transparenta material. Den nya modellen kompletterar IFS-serien med ett mätområde på 6 mm. Den kompletta confocalDT IFS-serien omfattar mätområden från 0,1 till 30 mm.
Vid tuffa omgivningsförhållanden kan givaren monteras på ett säkert avstånd från mätobjektet tack vare det höga offset-avståndet 63 mm. Därför är IFS2405-6 idealisk för mätuppgifter i glasindustrin. Den höga upplösningen på 18 nm möjliggör mätning av tunna lager från 300 μm. Vidare klarar IFS2405-6 lutningsvinklar upp till ± 10°. Hög känslighet gör det även möjligt att mäta även på mörka ytor.
Tack vare beröringsfri mätning påverkar konfokalkromatiska givare inte mätobjektet. De ger långsiktig stabilitet och mätnoggrannheten är sub-micron. Samtliga Micro-Epsilons IFS-givare och styrenheter confocalDT är kompatibla.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80