optoNCDT 1220: Ny standard för industriell automation

2019-08-21

OptoNCDT 1220 lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon sätter en ny standard för förskjutnings- och avståndsmätningar inom industriell automation. Den kraftfulla givaren erbjuder mätresultat med hög precision och en mätfrekvens på 1 kHz. Funktionen Auto Target Compensation (ATC) möjliggör tillförlitlig kontroll av avståndssignalen oavsett mätobjektets färg eller ljusstyrka. Givaren kan omedelbart användas och enkelt integreras utan att behöva göra några ytterligare inställningar. Ett intuitivt webbgränssnitt möjliggör konfiguration om det behövs.

Den kompakta designen med integrerad styrenhet gör att givaren enkelt kan integreras i anläggningar, utrustningar och maskiner, även där installationsutrymmet är begränsat. Dessutom gör det utmärkta priset i förhållande till prestanda givaren idealisk för OEM och seriella applikationer. Primära applikationsområden för den nya lasergivaren finns inom automation t.ex. maskinbyggnad, elektronik och friformsframställning (3D printing). Mätvärden matas ut som en analog signal.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80