Detektion av märkning på kosmetikflaskor

2019-06-05

Färggivare från Micro-Epsilon är inte bara avsedda för färgmätning med hög precision. Dessa givare kan också användas för att genomföra detektering, testning eller positionering. Företaget David Blankenaufulland använder färggivare från Micro-Epsilon för dessa ändamål. Företaget utvecklar och tillverkar CNC-styrda tryckmaskiner för tryck på olika behållare gjorda av plast, textilier, keramik eller glas.
"Vid automatiskt tryck på halvtransparenta glaskeramiska flaskor är det nödvändigt att bestämma exakt position för utskriften. Därför präglas ett referensmärke i flaskorna. På grund av präglingens fördjupning avviker färgen något från resten av flaskans yta. ColorSENSOR CFO100 upptäcker denna minimala färgskillnad, vilket möjliggör exakt bestämning av utskriftspositionen nedanför präglingen. För denna mätuppgift integreras ColorSENSOR CFO100 i maskinen, vilket är en optimal lösning för en effektiv tryckprocess.
ColorSENSOR har tydliga fördelar jämfört med andra mättekniker. För det första bemästrar givaren halvtransparenta ytor. För det andra är givaren, tack vare sitt konkurrenskraftiga pris i förhållande till prestanda, idealisk för denna typ av mätningsuppgift.
Tack vare den höga mätfrekvensen utmatas en komplett OK/NOK-signal inom den angivna cykeltiden på mindre än två sekunder. Den lilla mätpunkten med en diameter på bara 0,6 mm garanterar pålitlig och exakt präglingsdetektering. På grund av den rumsliga åtskillnaden mellan mätpunkt och signalhantering klarar givaren av smuts och temperaturer som är typiska omgivningsförhållanden i en maskin. Den kompakta och robusta styrenheten kan enkelt och snabbt integreras på maskinens baksida och den utrymmesbesparande fiberoptiken med hylsa kan placeras vid mätpunkten.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389