2D/3D-laserprofilskanner med hög upplösning för dynamiska mätuppgifter

2020-01-08

ScanCONTROL återfinns bland de högst presterande laserskannrarna vad gäller storlek, noggrannhet och mäthastighet. Nya scanCONTROL 30xx med blå laserlinje finns tillgängliga med mätområden på 25 och 50 mm (längs laserlinjen/X-axeln). De tillhandahåller kalibrerad 2D-profildata med cirka 5,5 miljoner mätpunkter per sekund och genererar upp till 2048 mätpunkter per profil. scanCONTROL 3060-25/BL-modellerna uppnår en upplösning på cirka 12 μm längs X-axeln. Med en mätfrekvens upp till 10 kHz är de nya laserprofilskannrarna avsedda för höghastighetsprocesser.
Tack vare det innovativa High Dynamic Range-läget genererar skannern exakta mätresultat även på icke-homogena ytor. Överföring av mätvärdena sker via Ethernet eller RS422. Dessutom möjliggör tillbehöret scanCONTROL Gateway integreration i Profinet, EtherCAT eller Ethernet/IP-styrsystem.
ScanCONTROL 30xx/BL baseras på Blue Laser Technology som innebär avgörande fördelar jämfört med givare med en röd laserdiod. Till skillnad från den långvågiga röda lasern penetrerar den kortvågiga blåvioletta lasern knappt mätobjektet. Denna effekt är framförallt synlig vid mätning på organiska material som trä eller halvtransparenta föremål, liksom limfogar eller plastprofiler. Laserskannern avbildar den blå laserlinjen skarpt även på dessa ytor och laserlinjen projiceras sedan på sensorelementet, vilket möjliggör stabila och exakta mätresultat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80