Patenterad Blue Laser Technology för utmanande mätuppgifter

2019-11-12

Lasertrianguleringsgivare arbetar normalt med rött laserljus. På krävande ytor som rödglödgade och organiska material liksom trä och transparenta material når givare med röd laser gränsen för deras prestanda.

Patenterad Blue Laser Technology

Patenterade Blue Laser Technology från Micro-Epsilon gör det möjligt att göra exakta mätningar på dessa objekt. En krävande mätuppgift återfinns i produktionsprocessen av kvalitetspapper. Här gör den patenterade tekniken det möjligt att mäta på produkten i övergången mellan fuktig pappersmassa och massivt papper. Denna mätning är inte möjlig att utföra med röd laser eftersom laserljuset lyser igenom den fortfarande fuktiga pappersmassan och kan därför inte ge några exakta rmätesultat.
Mätning i produktionsprocessen utförs med eoptoNCDT 1750BL lasertrianguleringsgivare med blå laserpunkt. Den största fördelen är att mätningen kan ske i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen. Vid avvikelse från målvärdet är det möjligt att omedelbart ingripa i produktionsprocessen, vilket minskar mängden avfall avsevärt och sparar därmed pengar och miljö

Unik funktion – avståndsmätning på transparenta material

En ytterligare mätuppgift som bara kan lösas med Blue Laser Technology är den diffusa mätningen av transparenta plastmaterial. Blue Laser Technology från Micro-Epsilon är patenterad i många länder och gör det möjligt för våra kunder att mäta det exkta avståndet till transparenta material på ett tillförlitligt sätt. Fördelen med det blå laserljuset är att det, till skillnad från den röda lasern, inte tränger igenom materialet. Därför projiceras laserpunkten tydligt på mätobjektet och mätning med hög precision kan därför utföras.
OptoNCDT 1750BL utför kvalitetskontroll i realtid i nästan alla branscher. Med sin minimala laserpunkt kan även de minsta komponenterna upptäckas och givarens kompakta design möjliggör integration även i trånga utrymmen. Kombinationen av ett brett spektrum av funktioner och enastående prestanda gör optoNCDT 1750 till en världsledande givare i sin klass. Beroende på modell finns givaren tillgänglig för mätintervall från 20 till 750 mm. Det användarvänliga webbgränssnittet gör det möjligt att anpassa mätuppgifterna och hämta fördefinierade standardinställningar.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80