Lasergivare uppnår högre precision och effektivitet vid varmvalsning än röntgen

2019-11-12

Med thicknessCONTROL MTS 820x och MTS 920x produktserie har Micro-Epsilon konstruerat mätsystem som mäter med hög precision i varmvalsverk inom aluminiumindustrin. Den innovativa tekniken möjliggör exakta mätningar både på tjocka och tunna material och erbjuder en ny och effektiv lösning för varmvalsverk.

På grund av den krävande miljön vid varmvalsning ställs höga krav på optiska mätanordningar. Värme och ångor påverkar givarna medan emulsionen appliceras. Därför måste givarna vara utrustade med kylning för säkerställa temperaturstabilitet. Dessutom krävs stora mätområden för att kunna placera givarna på ett säkert avstånd från den heta ytan.

En annan utmaning är den minskande materialtjockleken. Mätsystemen ska inte bara mäta tjocka utan också tunna material med högsta precision. Hittills har detta endast varit möjligt med röntgen vars noggrannhet minskar med ökande materialtjocklekar. Dessutom innebär det höga inköps- och driftskostnader eftersom enheterna måste omkalibreras för olika legeringar.

Micro-Epsilon har utvecklat en ny teknik med thicknessCONTROL MTS 8201/8202.LLT och 9201/9202.LLT. Detta möjliggör pålitlig och exakt mätning av tjocka och tunna varmvalsade material. Systemen är utrustade med speciella laserlinjeskannrar integrerade i O- och C-ramens övre del. De har två sekventiella mätområden på totalt 400 mm. Två optiker och två matriser finns i skannern och delar upp mätområdet i två sektioner. Systemen fungerar därför inom olika noggrannhetsintervall, vilket ger många fördelar.

Fördelar i korthet:

  • Vid en materialtjocklek på 400 mm uppnås en tio gånger högre noggrannhet jämfört med röntgen
  • Stort mätområde för exakt mätning på både tjocka och tunna rullmaterial med mindre än 100 mm tjocklek
  • Konstruerad för hårda industriella miljöer
  • Temperaturstabilitet
  • Stort offsetavstånd, givaren behöver inte flyttas i vertikal riktning

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80