Synkron detektion av fyra givarsignaler via PCI Express

2020-02-04

Interfacekortet IF2008/PCIE är utvecklat för anslutning till moderna moderkort. Det är speciellt utformat för datorer med kortplatser för PCI Express. Fyra digitala givarsignaler och två kodare kan anslutas vilket möjliggör synkron datainsamling. Detta är bland annat mycket viktigt vid mätning av planhet och tjocklek. Mätdatan lagras i ett FIFO-minne för att undvika resurskrävande databearbetning av block på datorn.
Om PCIe-gränssnittskort används tillsammans med expansionskortet IF2008E är det möjligt att processa sex digitala signaler, två kodare, två analoga signaler och åtta I/O-signaler.

Fördelar

  • Modern anslutning till kortplatser för PCI Express
  • Synkron signal från flera givare
  • Dataöverföring med hög hastighet
  • Stort minne
  • Kompatibilitet med expansionskort

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80