Den minsta värmekameran i sin klass övervakar termodynamiska processer

2020-01-08

Den nya, högupplösta värmekameran thermoIMAGER TIM QVGA erbjuder hög prestanda och kompakt design (46 mm x 56 mm x 68 - 77 mm). Kameran kombinerar alla egenskaper för en säker och pålitlig, detaljerad analys av termodynamiska processer och används för termiska övervakningsuppgifter i industriella processer exempelvis process- och felanalys, temperaturövervakning av maskiner och komponenter samt vid forskning och utveckling. Temperaturområdet sträcker sig från -20° C till 900° C och med en speciell version som klarar upp till 1500° C. Kameran är robust, skyddsklassad med IP67 och anpassad för industriella miljöer. Den utmärkta termiska känsligheten är 40 mK och bildhastigheten är 80 Hz.

Dessutom kan kameran drivas via USB. Linserna kan bytas ut inom Micro-Epsilon-portföljen för att passa olika mätuppgifter. Leveransen inkluderar analysprogramvaran TIMConnect som möjliggör parameterinställning av kameran, visualisering av termiska bilder och en väl dokumenterad SDK med många exempel.

Kvalitetsövervakning vid 3D-printning

ThermoIMAGER TIM QVGA används också vid 3D-printning. Vid denna additiva tillverkningsteknik applicerar ett skrivhuvud metallpulver på en komponentplattform. Med hjälp av en skrapa avlägsnas detta lager till rätt tjocklek. En laser smälter därefter pulvret i komponenttvärsnittet. Plattformen på vilken komponenten skapas, sänks sedan ned och bearbetningsstegen upprepas tills komponenten är helt klar.

Fördelar

  • Minsta infraröda kameran i sin klass (46 mm x 56 mm x 68 - 77 mm)
  • Utmärkt termisk känslighet på 40 mK
  • Hög bildhastighet för dynamiska processer
  • Utbytbara linser, beroende på respektive applikation
  • Inkl. analysprogramvara TIMConnect. SDK

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389