Exakt temperaturmätning vid metallproduktion

2020-09-16

Mätprincipen med kvot gör den nya pyrometern thermoMETER CTRatio till en extraordinär lösning för industriella mätuppgifter inom metallindustrin. Vid mätning med konventionella pyrometrar måste mätfel acceperas på grund av hårda miljöförhållanden. ThermoMETER CTRatio löser dock mätuppgifter med hög precision och tillförlitlighet. Rök, damm, ånga och förorening av linsen eller att ett föremål rör sig inom mätfältet påverkar inte mätresultaten. Även om bara 5 procent av mätobjektet ligger inom mätfältet så är mätningen pålitlig. Tack vare den höga spektralkänsligheten i området från 1,45 till 1,75 μm är mätningar möjliga från +250° C. Nya kalibreringsmetoder har utvidgat mätområdet till +3000° C.
ThermoMETER CTRatio arbetar med en siktlaser vid en våglängd av 520 nm dvs. inom området för det mänskliga ögats maximala känslighet, som ligger mellan 520 nm (grön) och 560 nm (gul). Till skillnad från en konventionell röd laser är den gröna laserns synlighet åtta gånger högre, vilket är en stor fördel vid mätning på rödglödande metallytor.
En fiberoptisk kabel och en extern styrenhet möjliggör mätningar utan kylning i miljöer upp till 200° C eller med en högtemperaturversion upp till 315° C. Leveransen inkluderar programvaran Ratio Connect som pålitligt kan spela in och utvärdera data för temperaturmätning.

Fördelar

  • Mätområden från +250 °C till +3000 °C
  • Kort responstid på 1 ms för höghastighetsprocesser
  • Hög mätnoggrannhet trots damm, ångor eller förorenade linser med upp till 95% signaldämpning
  • Påverkas inte av elektromagnetisk strålning
  • Pålitlig mätning även om mätobjektet endast fyller 5 procent av mätfältet
  • Tillämplig utan kylning i omgivningstemperatur upp till 200° C
  • Version för högtemperaturmätning 315 °C
  • Mätning på en eller två kanaler är möjlig

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80