Kapacitiva givare för industriella mätuppgifter

2020-11-03

Micro-Epsilons kapacitiva givare är huvudsakligen passiva i sin funktion. Det innebär att det inte finns några elektroniska komponenter som är känsliga för temperatur vilket betyder att givarna erbjuder en hög långsiktig stabilitet och en extrem linearitet. Kapacitiva givare används ofta för applikationer som kräver högsta precision och stabilitet med upplösning i subnanometerområdet. Tack vare innovativ teknik utför de också mycket exakta mätningar i industriella miljöer. Olika gränssnitt som analog, Ethernet och EtherCAT möjliggör anslutning till moderna maskiner och system.

Mätsystem för industrin

Det branschoptimerade sortimentet inkluderar styrenheter, kablar och givare för industriella mätuppgifter. CapaNCDT 61x0/IP mätsystem för mätning av läge och position är lämpligt för inline kvalitetssäkring av produktionsprocesser och för kontroll av anläggningar och maskiner. Skyddat upp till IP68 är detta mätsystem lämpligt för många industriella mätuppgifter. Inom områden där givare ofta utsätts för stötar erbjuder de gängade CSE-givarna ett optimalt installationsalternativ. Dessa skruvas fast ordentligt och säkerställer ett stabilt montage för givaren vid höga vibrationer. Således förblir mätresultaten exakta på lång sikt, även i utmanande miljöer.

Mer precision med triaxial design

Kapacitiva givare och kablar från Micro-Epsilon har en triaxiell design. Till skillnad från konventionella givare är kondensatorn inte omgiven av sensorhuset utan av en separat matad skyddsring som också genererar ett elektriskt fält. Denna triaxiella design gör givarna mer robusta och betydligt mer exakta. Lineariteten förbättras avsevärt och störningar i mätfältet undertrycks. Dessa triaxialgivare kan monteras direkt i ledande material utan att orsaka mätfel.

Patenterad miniatyrplugg

För extremt begränsade installationsutrymmen erbjuder Micro-Epsilon en lämplig lösning i form av en triaxial kontakt i miniatyr som är patenterad och används tillsammans med tunna PCB-givare. Med sina 3,6 mm är anslutningen ungefär tre gånger mindre än konventionella anslutningar. Kabel, givare och plugg är nästan samma höjd, vilket möjliggör genomföring av kablarna utan borrhål. Detta förenklar i hög grad integrationen av givaren i maskiner och system med särskilt smala installationsutrymmen. Den spiralformade manteln för kablarna erbjuder ytterligare skydd mot skador.

Temperaturstabila resultat

I industriella miljöer varierar temperaturen ofta mycket kraftigt. Material expanderar vid höga temperaturer och dras samman med lägre temperaturer. Därför kan avståndet mellan givare och mätobjekt också ändras. I områden med kraftigt fluktuerande temperaturer erbjuder kapacitiva givare extremt hög temperaturstabilitet på 5 ppm i omgivningstemperaturer från -270° C till +200° C. För ännu högre temperaturintervall kan speciella givarkonstruktioner med keramik tillhandahållas.

Modifiering möjlig när som helst

Förutom standardgivarna erbjuder Micro-Epsilon möjlighet att modifiera givare och styrenheter enligt kundens krav, bland annat med avseende på kabellängd, givardesign eller modifierade mätområden.

Fördelar i korthet

  • Maximal precision och utmärkt temperaturstabilitet
  • Lätta att ersätta: alla givare kan styras utan kalibrering
  • Enkelt att använda via webbgränssnitt
  • Modulär styrenhet med flera kanaler finns tillgänglig
  • Enorm applikationsmångsidighet från halvledarindustri och luftmätning av stora motorer till deformationsmätning av bromsskivor eller positionering av maskiner

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389