Styrenhet med hög prestanda för induktiva lägesgivare och mätare

2020-11-03

De induktiva styrenheterna MSC7602 och MSC7802 är utrustade med två integrerade kanaler och möjliggör en mängd olika applikationer. Kombinerat med ett brett utbud av LVDT- och LDR-givare och mätare används de också för positioneringsuppgifter inom maskinbyggnad och automation, för inspektion av form och geometri inom området kvalitetskontroll och materialinspektion i testsystem. Dessa styrenheter är designade för industrimiljöer och är antingen försedda med ett plasthölje för installation i styrskåp eller robusta aluminiumhus för hårda miljöförhållanden samt ström- och spänningsutgångar och ett RS485-gränssnitt. Dessa induktiva mätsystem sticker ut tack vare sin höga tillförlitlighet, signal- och temperaturstabilitet. Det är möjligt att anpassa systemen enligt kundens specifikationer för serieapplikationer.

Platsbesparande lösning

Tack vare DIN-skena är MSC7602 en utrymmesbesparande lösning för integration i ett styrskåp. Dessutom är det möjligt att slå samman upp till 32 moduler (64 kanaler).

Robust för industriella applikationer

Liksom MSC7401 är MSC7802 försedd med ett robust aluminiumhölje för IP67 och är väl skyddad mot yttre påverkan i industriella miljöer.

Enkel sensorparameterisering

Parameterinställningen kan enkelt utföras med programvaran sensorTOOL genom att ansluta styrenheten till en PC via IF7001-omvandlaren. Knappar och LED-displayer gör det också möjligt att göra inställningar.

Fördelar

  • Hög applikationsmångsidighet och flexibilitet tack vare stort utbud av styrenheter och givare
  • Hög upplösning och linearitet
  • Optimalt pris i förhållande till prestanda för låg till hög kvantitet
  • Idealisk till serieapplikationer
  • Inställningar via knappar och LED eller sensorTOOL
  • Robusta modeller för industrimiljöer
  • Olika monteringsalternativ beroende på installation

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80