Lasermikrometer för begränsat installationsutrymme

2020-11-03

OptoCONTROL 2520-46 (090) lasermikrometer är utrustad med en lins i 90° vinkel för att möjliggöra extremt flexibel installation. Det används också för precisionsmätningsuppgifter t.ex. processövervakning och detektion av objekt, för inspektion av geometri och diameter, samt mätming av rundhet.

Flexibel installation

När standardinstallation inte är möjlig möjliggör detta kompakta system enkel integration. Avståndet mellan ljuskälla och mottagare kan fritt väljas upp till 2 meter. Vidare kan föremålet som ska mätas placeras i valfritt läge i ljusridån. Det maximala mätområdet för optoCONTROL 2520-46 (090) är 46 mm. Systemet är utformat för en lång livslängd och fungerar slitagefritt. Gränssnitt är RS422 och Ethernet/EtherCAT

Konfiguration via webbgränssnitt

Ett användarvänligt webbgränssnitt används för att utföra konfiguration vilket möjliggör visning av avläsningar och gränsvärden samt val och tillämpning av filter. En videosignal är tillgänglig för att exakt konfigurera mätningen.

Fördelar

  • Avståndsoberoende mätning
  • Simultan utmatning av flera värden
  • Trigger och synkronisering
  • Mätvärde-tid diagram med gränsvärden
  • Statistik och flera typer av medelvärdesbildning och filter
  • Enkel konfiguration av videosignal
  • Visar ljusa/mörka kanter
  • Mäter simultant upp till åtta segment

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80