Covid-19, Coronavirus

2020-03-30

Micro-Epsilon Sensotest AB har likt moderföretaget Micro-Epsilon Messtechnik GmbH vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda våra anställda och kunder.

Då personliga besök och möten nu kraftigt avrådes ifrån är telefon och e-post ett bra alternativ.
Kontakta oss på:
Tel vx: 08-564 733 80
E-post: info@micro-epsilon.se
www.micro-epsilon.se

Vi kan också ge support och demonstrationer via Internet på ex.vis Team Viewer eller Microsoft Teams.
Vår affärsverksamhet fortlöper som vanligt och det finns ett stort lager av många av våra produkter för snabb leverans.
Medan det allmänna resandet nu är kraftigt begränsat är godsleveranser inte påverkade i samma utsträckning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389